Polityka prywatności

 

Postanowienia ogólne

 1. Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie, z produktów lub usług oferowanych przez Linguality w szczególności uczestnictwo w zajęciach i nabywanie produktów, korzystanie z platformy e-learningowej Linguality, zapisanie się na zajęcia i dokonanie opłaty za pakiet godzinowy zajęć oznacza, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się na lekcję próbną oraz zajęcia organizowane przez Linguality oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Linguality.
 3. Linguality zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Każdego Użytkownika i Klienta serwisu oraz uczestnika zajęć Linguality obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:
 5. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Linguality nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należących do serwisu Linguality.

 

Dane Osobowe

 1. Podczas korzystania z serwisów należących do Linguality Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
 2. Dane, o których mowa w pkt 6, to w większości przypadków imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika Skype i Facebook oraz numer telefonu komórkowego.
 3. Szkoła Linguality wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 4. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Linguality zwracać się do czytelników po imieniu.
 5. Dane podawane przez Klienta w momencie wypełniania formularza na stronie internetowej Linguality.pl nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 13-16.

 

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Linguality za pośrednictwem serwisu linguality.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone w odpowiedni sposób.
 2. Dane przekazane przez Klienta będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13-16.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Linguality zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Linguality, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Linguality przy okazji wysyłania e-maili od lektorów lub Biura Obsługi Klienta, są dostępne dla lektorów i pracowników Linguality.
 2. Linguality nie ma możliwości zabezpieczenia Klientów przed osobami prywatnymi lub innymi podmiotami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się na serwisach należących do Linguality i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Linguality nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do Linguality mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.