Polityka firmy

 

 1. Uczestnicy wszystkich zajęć organizowanych przez Linguality biorąc udział w zajęciach lub korzystając z platformy e-learningowej na stronie Linguality.pl oświadczają, że nie będą nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie materiałów otrzymanych lub zawartych na stronie Szkoły. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie korzystającym z pakietów oferowanych przez Szkołę. Linguality oświadcza, że nie prowadzi sprzedaży materiałów umieszczonych na platformie e-learningowej Linguality.pl oraz materiałów przesyłanych przez lektorów lub pracowników Szkoły i nie ponosi żadnych korzyści majątkowych z tego tytułu, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie ich niezgodne z prawami autorskimi przez Klientów Szkoły lub osoby trzecie.
 2. Biorąc udział w zajęciach organizowanych przez Linguality kursanci oświadczają, że będąc uczestnikami zajęć, nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do materiałów z nich pochodzących.
 3. Linguality może odmówić każdemu uczestnictwa w zajęciach lub korzystania z serwisu bez podawania przyczyn (za zwrotem dokonanej przez daną osobę wpłaty).
 4. Linguality i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o zakończenie zajęć oraz zrezygnowanie z dalszej nauki (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, mającego negatywny wpływ na proces funkcjonowania Linguality, postęp na zajęciach lub wizerunek Linguality.
 5. Biorąc udział w zajęciach lub korzystając z materiałów (publikacji, produktów edukacyjnych, etc.) udostępnionych przez Linguality, uczestnik zajęć jest wyłącznie odpowiedzialny za sposoby i skutki korzystania z przedstawionych metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami lektora lub pracowników Szkoły.
 6. Linguality, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej wizerunku, loga firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych zawartych na platformie e-learningowej, wszelkich innych materiałów otrzymanych od pracowników Szkoły, danych pracowników i lektorów Szkoły przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 7. Za wyjątkiem pkt. 3 oraz 4 Linguality nie stosuje potrąceń od zapłaconych kwot w przypadku, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 8. Linguality zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwośd: uzyskania zwrotu wpłaconych środków na własne konto, przeniesienia środków na inny termin tego samego szkolenia lub wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę.
 9. Ustalenie telefoniczne lub mailowe z Biurem Obsługi Klienta terminów lekcji po lekcji próbnej oznacza tylko wstępną rezerwacją miejsca. Miejsce na zajęciach gwarantuje wpłata opłaty na konto firmy Linguality.
 10. Promocje organizowane przez Linguality, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą byd łączone.
 11. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Linguality oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 12. Osoby decydujące się na uczestnictwo w zajęciach Linguality, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub będące chore, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą. Osoby te mają także obowiązek zgłoszenia tego faktu lektorowi przed rozpoczęciem zajęć i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazao do udziału w zajęciach.
 13. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w zajęciach organizowanych przez Linguality wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.